O katedrze

Tematyka badań prowadzonych w Katedrze Mykologii i Mykoryzy:

  • Mykoryzy drzew (ektomikoryza i mykoryza arbuskularna) w naturalnych i antropogenicznie zmienionych ekosystemach;
  • Mykoryza arbuskularna roślin zielnych w zróżnicowanych warunkach glebowych;
  • Reakcje fizjologiczne drzew, grzybów mykoryzowych i mikroorganizmów glebowych na działanie czynników stresowych (metale ciężkie, pestycydy, stres wodny, zasolenie gleby);
  • Bioróżnorodność grzybów wielkoowocnikowych w środowisku miejskim;

Struktura

Instytut Biologii Środowiska
  • Pracownia Kultur in Vitro

Kontakt

mgr Natalia Stokłosa
tel. 52 34 19 000, w. 118
e-mail: n.stoklosa@ukw.edu.pl
godziny urzędowania: 6:45 - 14:45

Katedra Mikologii i Mikoryzy
Al. Ossolińskich 12, 85-093 Bydgoszcz